Молитва об умершем родителе

Скрыть перевод

 • Молитва об усопшем отце
 • Молитва об усопшей матери
 • Молитва детей об усопших родителях
 • Молитва детей об усопших родителях иная

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва детей об усопших родителях иная

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Православный молитвослов с приложением молитв Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим. — М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. — 816 с.

См. УСПЕНИЕ

КАК ПОМИНАТЬ УСОПШИХ?

Церковь установила особые дни поминовения тех, кто нам дорог и отошел в мир иной, — так называемые Родительские субботы. Их в году несколько, и все, кроме одной (9 мая — Поминовение усопших воинов), имеют переходящую дату. 15 июня — Троицкая Родительская суббота.

КАКОЙ МОЛИТВОЙ ПОМИНАТЬ УСОПШИХ И КАК ЧАСТО?
Умерших христиане поминают каждый день. В каждом молитвослове вы можете найти молитву об усопших, она — неотъемлемая часть домашнего молитвенного правила. Также усопших можно поминать, читая Псалтирь. Ежедневно христиане читают по одной кафизме из Псалтири. И в одной из глав мы поминаем наших сродников (родных), друзей, которые отошли ко Господу.
ЗАЧЕМ ПОМИНАТЬ УСОПШИХ?
Дело в том, что жизнь продолжается и после смерти. Причем окончательная участь человека решается не после смерти, а по втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа, которое мы все ждем. Поэтому до второго пришествия мы еще можем изменить эту участь. Когда живы — мы можем сделать это сами, делая добрые дела и веруя во Христа. Умерев, мы уже не можем повлиять на собственное посмертие, но это могут сделать люди, которые о нас помнят, болеют сердцем. Лучший способ изменить посмертную участь усопшего — это молитва о нем.
В КАКИЕ ДНИ ПОМИНАЮТ УСОПШИХ И В КАКОЕ ВРЕМЯ?
Время дня, когда можно помянуть усопшего, Церковью не регламентируется. Есть народные традиции, которые восходят к язычеству и четко прописывают, как и в какой час вспоминать умерших, — но они не имеют никакого отношения к христианской молитве. Бог живет в пространстве без времени, и мы можем достучаться до небес в любой момент дня и ночи.
Церковь установила особые дни поминовения тех, кто нам дорог и отошел в мир иной, — так называемые Родительские субботы. Их в году несколько, и все, кроме одной (9 мая — Поминовение усопших воинов), имеют переходящую дату:
— Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота);
— Суббота 2-й седмицы Великого поста;
— Суббота 3-й седмицы Великого поста;
— Суббота 4-й седмицы Великого поста;
— Радоница;
— 9 мая — Поминовение усопших воинов;
— Суббота Троицкая (суббота перед праздником Троицы);
— Суббота Димитриевская (суббота перед днем памяти Дмитрия Солунского.
Кроме Родительских суббот усопших поминают в храме за каждым богослужением — на проскомидии, части Божественной Литургии, которая ее предваряет. Перед Литургией можно подать записки «о поминовении». В записке пишется имя, с которым человека крестили, в родительном падеже.

НАДО ЛИ ПОМИНАТЬ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?
Да, я считаю, что на день рождения человека поминать нужно. Момент рождения — один из значимых, великих этапов в жизни каждого, поэтому будет хорошо, если вы сходите в храм, помолитесь дома, съездите на кладбище, чтобы помянуть человека.
МОЖНО ЛИ ОТПЕВАТЬ И ПОМИНАТЬ САМОУБИЙЦ?
Вопрос по поводу отпевания и церковного поминовения самоубийц — очень неоднозначный. Дело в том, что грех самоубийства — один из тяжких. Это знак недоверия человека к Богу.
Каждый подобный случай нужно рассматривать отдельно, потому что самоубийства бывают разные — осознанные или неосознанные, то есть в состоянии тяжелого психического расстройства. Вопрос, можно ли отпевать и поминать в храме крещеного человека, который покончил с собой, целиком лежит на ответственности правящего архиерея. Если трагедия случилась с кем-то из ваших близких, вам необходимо прийти к правящему архиерею той области, где жил почивший, и попросить разрешение на отпевание. Архиерей рассмотрит этот вопрос и даст вам ответ.
Что касается домашней молитвы, то вы, безусловно, можете поминать человека, который покончил с собой. Но самое важное — в его честь и память творить добрые дела.

ЧЕМ МОЖНО ПОМЯНУТЬ?
Тризны, поминальные трапезы, пришли к нам из глубины веков. Но в древности они выглядели по-другому. Это было угощение, застолье не для родственников умершего, а для нищих, калек, сирот, то есть тех, кто нуждается в помощи и никогда сам себе не сможет устроить подобную трапезу.
К сожалению, со временем тризна превратилась из дела милосердия в обычное домашнее застолье, причем часто с обильным употреблением алкоголя… Разумеется, такие возлияния никакого отношения к настоящему христианскому поминовению не имеют и никак на посмертную судьбу покойного повлиять не могут.
МОЖНО ЛИ ПОМЯНУТЬ НЕКРЕЩЕНОГО?
Человек, который не захотел соединить себя с Церковью Христовой, естественно, в храме поминаться не может. Его посмертная участь остается на усмотрение Господа, и мы здесь повлиять на ситуацию никак не можем.
Некрещеных родственников можно поминать, молясь о них дома и творя добрые дела в их честь и память. Стараться изменить свою жизнь к лучшему, быть верными Христу, вспоминая все хорошее, что сделал за свою жизнь тот, кто умер некрещеным.
МОЖНО ЛИ ПОМИНАТЬ МУСУЛЬМАН, ЕВРЕЕВ, КАТОЛИКОВ?
В этом вопросе нет разницы, мусульманин ли был умерший, католик или иудей. Они не находятся в лоне Православной Церкви, поэтому поминаются как некрещеные. Их имена нельзя писать в записках на проскомидию (проскомидия — часть Божественной Литургии, которая ее предваряет), но в их память можно творить добрые дела и молиться дома.

КАК В ХРАМЕ ПОМИНАТЬ УСОПШИХ?
В храме поминаются все те умершие, кто сочетал себя с Христовой Церковью в Таинстве Крещения. Даже если человек по каким-то причинам не ходил в храм в течение жизни, но крещен был, его можно и нужно поминать. Вы можете перед Божественной Литургией подать записочку «на проскомидию».
Проскомидия — часть Божественной Литургии, которая ее предваряет. На проскомидии заготавливаются хлеб и вино для будущего Таинства Причащения — преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. На ней не только приготавливаются будущее Тело Христово (Агнец — большая просфора) и будущая Кровь Христова для Таинства (вино), но и читается молитва за христиан — живых или умерших. За Матерь Божию, святых и нас, простых верующих, вынимаются частички из просфорок. Обратите внимание, когда вам дают маленькую просфорку после Причастия — из нее как будто «кто-то выковырял кусочек». Это священник вынимает частицы из просфор за каждое имя, написанное в записке «на проскомидию».
В конце Литургии кусочки хлеба, символизирующие души живых или умерших христиан, погружаются в чашу с Кровью Христовой. Священник в эту минуту читает молитву «Омый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною молитвами святых Твоих».
Также в храмах проходят специальные поминальные службы — панихиды. Можно подать отдельно записку на панихиду. Но важно не только подать записку, но и постараться лично присутствовать на службе, где она будет читаться. О времени этой службы можно узнать у служителей храма, которым подается записка.

КАК ПОМИНАТЬ УСОПШИХ ДОМА?
В каждом молитвослове вы можете найти молитву об усопших, она — неотъемлемая часть домашнего молитвенного правила. Также усопших можно поминать, читая Псалтирь. Ежедневно христиане читают по одной кафизме из Псалтири. И в одной из глав мы поминаем наших сродников (родных), друзей, которые отошли ко Господу.
КАК ПОМИНАТЬ НОВОПРЕСТАВЛЕННОГО?
С первого дня упокоения человека над его телом читается Псалтирь. Если умерший — священник, то читается Евангелие. Псалтирь надо продолжать читать и после похорон — до сорокового дня.
Также новопреставленный поминается на отпевании. Отпевание положено совершать на третий день после смерти, и важно, чтобы проводилось оно не заочно, а над телом почившего. Дело в том, что на отпевание приходят все те, кто любил человека, и молитва их — особая, соборная.
Помянуть новопреставленного можно и жертвой. Например, раздать нуждающимся его хорошие, добротные вещи — одежду, предметы обихода. Делать это можно с первого дня после смерти человека.

КОГДА ПОМИНАТЬ РОДИТЕЛЕЙ?
Особых дней, когда нужно поминать именно родителей, тех, кто дал нам жизнь, в Церкви нет. Родителей можно поминать всегда. И на Родительские субботы в храме, и ежедневно дома, и подавая записочки «на проскомидию». К Господу можно обращаться в любой день и час, Он обязательно вас услышит.
МОЖНО ЛИ ПОМИНАТЬ ЖИВОТНЫХ?
Животных в христианстве поминать не принято. Учение Церкви говорит о том, что жизнь вечная уготована только человеку, так как душа, о которой мы молимся, есть лишь у человека.

Все мы дети и наши родители с нами, пока мы помним и молимся о них. Душа умершего человека не может просить сама за себя, она тихо ждет Божье решение, прошения же живых детей Господь слышит и отвечает на них. Молитва детей за родителей умерших является мощнейшим аргументом в духовном мире по спасению душ родных людей.

Значение молитв об усопших

Искреннее моление, горячее прошение обладает способностью изменить участь усопшего отца или мать, когда на него сойдет милосердие Божье. При смерти умирает только физическая оболочка человека, а душа продолжает жить, она находится в другом измерении.

В православии усопших отца и мать почитают по родительским субботам

Совершая свой жизненный путь, родные могли молиться за спасение своей души сами. Около Творца новопреставленная душа ждет своей участи, смягчить которую могут молитвы детей за усопших родителей.

Это важно:

 • Молитвы за упокой всякого православного христианина
 • Сорокоуст за упокой

Есть немало свидетельств христиан, отец или мать которых умерли, но о них никто не молился. Чувство вины и какой-то тревоги не оставляло детей, предки снились часто по ночам, усиливая беспокойство. Все прекратилось только после того, как дети начали читать молитву об усопших родных людях.

Господь наш, Иисус Христос! Ты охраняешь сирот, защищаешь скорбящих и утешаешь плачущих. Прихожу я к тебе, сирота, плача и моля Тебя: услышь же Ты мою молитву и не отверни лица своего от вздохов моего сердца и слез очей моих! Молюсь Тебе, милосердный Господи, утоли печаль мою о родившем и воспитавшем меня, родителе моем (имя), душу же его, отошедшую к Тебе с почитанием Тебя и твёрдою надеждою на Твоё понимание и утешение, прими в Царство Своё Небесное. Преклоняюсь перед Твоею святою волею, и уповаю на Тебя, только не отними у них защиту Твою. Всем Господи, как судья мира Сего, грехи и пороки отцов Ты накажешь в детях их, внуках и правнуках даже третьего и четвёртого поколения. Но Ты же и милуешь отцов за молитвы и добродетели детей их, внуков и правнуков. Молю тебя с сокрушением и молением сердца, милостивый Судья, и не наказывай вечным наказанием усопшего незабвенного раба Твоего, родителя моего (имя), отпусти ему все его согрешения вольные и невольные, словом или делом, по знанию или незнанию совершенные им в жизни его здесь, на Земле. И по милосердию Твоему, ради молитв Пречистой Богородицы и всех святых помилуй его и избавь от вечных мучений. Ты милосердный отец отцов и детей! Даруй мне во все дни жизни моей до последнего вздоха моего и не переставай помнить об умершем родителе моем в молитвах своих. И прошу Тебя, Судию праведного дай Ты ему место светлое, прохладное и спокойное, рядом со всеми святыми, и сбереги от всех болезней, печалей и страданий. Милостивый Господи. Прими сегодня о рабе Твоём истинную молитву мою и воздай ему милосердием Твоим за дела его и воспитание моё в вере и православии, что научило меня прежде всего видеть Тебя, Своего Господа, в благоговении молиться Тебе, на одного Тебя уповать в трудную минуту, бедах и печали, хранить заповеди Твои. За то, что он почитал молитвы Твои и следил за моим духовным преуспеванием, за тёплые , приносимые им молитвы Тебе и за все дары, испрошенные для меня у Тебя, воздай ему свою милость, Свои небесные блага и радости в вечном Царствии Твоём . Ибо Ты есть Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты есть покой и радость рабов Твоих и Тебе славу воссылаем с Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В какие дни положено читать молитвы

Новопреставленными называют умерших до сорокового дня после смерти. Ушедших в мир иной родителей, как и всех умерших, поминают на 3,9,40 день, в дни рождения и смерти, а также не забывают о родных людях в день ангела.

Статьи в дополнение:

 • 9 дней после смерти
 • 40 дней после смерти

Важно! Православной церковью установлены родительские субботы, в которые желательно прийти или приехать на могилу и поклониться праху тех, кто дал жизнь. Во время родительских дней заказывают богослужение в храме, подавая записки на проскомидию, молясь Богу о милости к усопшим душам.

В православии усопших отца и мать почитают по родительским субботам:

 • за неделю до начала Великого Поста;
 • вторая, третья и четвертая неделя Великого поста;
 • Радоница, которая приходится на второе воскресенье после Пасхи;
 • Перед праздником схождения Святого Духа — Троицей;
 • 11 сентября — день памяти Иоанна Предтечи;
 • Дмитриевская суббота.

Молитва детей об усопших родителях за упокой души

В эти дни читаются молитвы по усопшим матери и отцу в домашних условиях.

Внимание! Если умершие предки были не крещены, в стенах храма их не поминают, но это можно делать дома в кругу близких людей.

Поминание до 40-го дня

Первые три дня душа новопреставленного человека в сопровождении ангела пребывает на земле. После чего ангелы забирают ее на небо, чтобы в течение шести дней душа обозрела рай.

Великую духовную силу имеет молитва на девятый день, когда душа новопреставленного является перед Богом.

Боже духов и всякия плоти, смерть поправший и диавола упразднивший, и жизнь миру Твоему даровавший! Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих: святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во священническом, церковном и монашеском чине Тебе послуживших; создателей Святого храма сего, православных праотец, отец, братьев и сестер, здесь и повсюду лежащих; вождей и воинов за веру и отечество живот свой положивших, верных, убиенных е междоусобной брани, утонувших, сгоревших, на морозе замерзших, растерзанных зверьми, без покаяния внезапно скончавшихся и не успевших примириться с Церковью и со своими враги; в исступлении ума самоубиенных, тех, о коих заповедали и просили не молиться, о коих несть кому молиться и верных, погребения христианского лишенных (имя) в месте светлом, в месте злачное, в месте покойное, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты есть един кроме греха, правда Твоя — правда во веки, и слово Твое — истина.

Яко Ты есть Воскресение, и Живот и Покой усопших раб Твоих (имя), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцом, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Душа ушедшего предка снова предстает перед Всевышним на 40-й день, в этот момент решается ее судьба.

40 дней Моисей пребывал на горе Синай, 40 дней Иисус молился в пустыне, 40 лет евреи блуждали по пустыне. Сакральное число сорок особо почитаемо в православии.

До сорокового дня ежедневно во время утреннего и вечернего молитвенного поклонения читается короткое моление о почивших маме и отце:

«Дай покой, Господи, душе новопреставленного раба Твоего (имя) и всех наших предков, близких и родных людей, прости, Боже, их вольные и невольные прегрешения, и введи их в Царство славы Твоей».

Эта же молитва читается при посещении могилы родных, перед ее прочтением зажигается лампадка, которую необходимо погасить после ухода во избежание пожара. Принимать пищу на могиле или около нее нельзя, чтобы не осквернить память усопших матери и отца.

Ритуальные лампадки на могиле

Поминание на годовщину

Отмечая годовщину смерти дорогого человека, следует вспомнить его добрым словом и прочитать молитву.

Боже, Господь милосердный, вспоминая годовщину смерти раба Твоего (рабы Твоей) просим Тебя, удостой его (её) места в Царствии Твоём, даруй благословенный покой и введи в сияние славы Твоей.

Господи, призри милостиво на молитвы наши за душу раба Твоего (рабы Твоей), чью годовщину смерти мы вспоминаем; просим Тебя, сопричти его (её) к сонму Твоих святых, даруй прощение грехов и вечный покой. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

В это время всей родне надо собраться вместе, сходить на могилку, прочитать там молитвенное послание и по возможности организовать поминальный обед, который при этом не должен перерасти в веселые посиделки с песнями.

В дни Светлого Воскресения Иисуса Христа церковью не рекомендовано ходить на могилки и поминать мертвых, в этот день в духовном мире все живые. Обычай ходить на Пасху к мертвым пришел из советских времен, когда люди были свободны только по выходным. После Пасхи на могилу почивших рекомендуется идти не ранее третьего дня.

Совет! Покойные родители будут лучше себя чувствовать на Небесах, если за них будут много молиться дети.

Страшно осознавать, насколько одиноко душам родителей, о которых забыли дети, их души никогда не обретут покой.

Отмечая годовщину смерти человека, следует вспомнить его добрым словом и прочитать молитву

Как читать молитвы и поминать умерших родителей дома

Посещение храмовых служений в дни родительских суббот священно, но и почитание родных и близких в домашних условиях не умаляет их духовную силу прошений о милости перед Богом.

Если в доме имеются иконы, то прошения читаются стоя перед ними. Регулярное чтение домашней молитвы об умерших родителях за упокой их души принесет не только спасение им на Небесах, но и покроет благословением оставшихся на земле детей.

Совет! При отсутствии опыта регулярного чтения молитв за помощью можно обратиться к священнику поместной церкви, а лучше попросить его стать вашим душепопечителем, при условии, что этот человек достоин уважения и доверия.

Ушедшим в мир иной родителям намного свободнее и спокойнее будет там, если дети будут постоянно помнить о них и читать молитвы, как постоянные прошения перед Богом.

Почитай родителей своих, и продлятся дни твои на земле, так пишет Библия. О родителях заботиться нужно, когда они живы, чтобы Бог благословил детей и внуков Своим благословением. При этом молитва детей об умерших родителях продлевает благословение Творца над оставшимися на земле. Его милость ширится над ушедшими в Небеса.

Радоница. Поминовение усопших. Родительская суббота

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *