Белорусские мужские имена список

>Путь Света

03.03.2011 г.

Белорусские мужские имена

Белорусские имена относятся к группе восточнославянских имен, они похожи на русские и украинские имена.

Современные белорусские имена делятся на несколько групп:

— славянские имена (белорусские, русские, украинские, польские и др.)

— имена из церковного календаря (связанные с религиозной традицией)

— европейские имена.

В современном белорусском паспорте имя, отчество и фамилия записываются на двух языках. Белорусские и русские имена заменяются соответствующими аналогами: Аляксей – Алексей.

Написание белорусских имен передает особенности белорусского произношения.

Белорусский алфавит использует те же символы, что и русский, однако имеются отличия:

— для обозначения звука «и» используется буква і

— буква ў обозначает звук, близкий к английскому w

— вместо твердого знака используется ’.

Белорусские мужские имена

Абакум

Аверкій

Авяр’ян

Агапон

Адам

Адрыян

Азар

Алесь

Алізар

Альберт

Альгерд

Аляксандр

Аляксей

Амвросій

Амос

Амяльян

Анань

Анастас

Анатоль

Андронік

Андрэй

Анікей

Анісім

Анісь

Антанін

Антон

Анупрэй

Анціп

Апалінар

Апанас

Аркадзь

Арон

Арсень

Артур

Архіп

Арцём

Арэст

Астап

Аўгуст

Аўгусцін

Аўдакім

Аўдзей

Аўксенцій

Аўлас

Аўрэль

Аўсей

Ахрэм

Багдан

Багуслаў

Базыль

Баляслаў

Баніфацый

Барыс

Барыслаў

Баўтрамей

Бенедыкт

Бернард

Бернардын

Браніслаў

Брачыслаў

Вавіла

Вадзім

Валерый

Валянцін

Ваніфат

Варлам

Варфаламей

Васіль

Вацлаў

Веніямін

Венядзікт

Віктар

Віктарын

Вісарыён

Віт

Віталь

Вітаўт

Восіп

Вышаслаў

Вячаслаў

Галакціён

Гарасім

Гардзей

Гардзіслаў

Генадзь

Генрык

Георгій

Геранім

Гервась

Герман

Гіпаліт

Глеб

Грыгор

Гурый

Давыд

Далмат

Дамінік

Данат

Даніла

Дарафей

Дасіфей

Даўмонт

Дзмітрый

Дзям’ян

Дзямід

Дзяніс

Елізар

Елісей

Емяльян

Ерамей

Еранім

Ерафей

Еўдакім

Засім

Захар

Зіновій

Зыгмунт

Зянон

Іван

Ігар

Ігнат

Ізяслаў

Іларыён

Іларый

Ілья

Інакент

Іпаліт

Ірыней

Ісай

Ісак

Казімір

Калінік

Калістрат

Каміл

Кандрат

Канстанцін

Карп

Кастусь

Касьян

Кашпар

Кіпрыян

Кір

Кірык

Кірыл

Клаўдзій

Клім

Конан

Крысціян

Крыштаф

Ксавер

Ксенафонт

Кузьма

Купрыян

Лазар

Лаўрын

Леанард

Леанід

Леў

Лук’ян

Лука

Людвік

Лявон

Мадэст

Майсей

Макар

Максім

Максімільян

Мануіл

Марк

Маркел

Маркіян

Мар’ян

Мечыслаў

Мікалай

Мікіта

Міраслаў

Мірон

Мітрафан

Міхаіл

Міхей

Мсціслаў

Мялент

Мяфодзій

Навум

Назар

Нестар

Нікадым

Нікан

Ніканор

Ніл

Нічыпар

Павел

Палікарп

Памфіл

Панкрат

Панцеляймон

Парфен

Парфір

Патап

Пафнуцій

Пахом

Пётр

Піліп

Піман

Піцірым

Платон

Пракоп

Пратас

Прохар

Пятро

Рагвалод

Радаслаў

Радзівон

Радзім

Раман

Расціслаў

Рафал

Роберт

Руслан

Руф

Рыгор

Рышард

Сава

Савацей

Саламон

Самсон

Сахрон

Свірыд

Святаполк

Святаслаў

Севасцян

Северыян

Севярын

Серафім

Сідар

Сіла

Сільван

Сільвестр

Спірыдон

Станіслаў

Сцяпан

Сымон

Сявір

Сяргей

Тадзей

Тарас

Теактыст

Тодар

Трыфан

Уладзімір

Уладзіслаў

Улас

Ульян

Урбан

Усевалад

Усцін

Усяслаў

Фабіян

Фадзей

Фама

Фаўст

Фаўстын

Феакціст

Феафан

Феафіл

Фёдар

Фелікс

Феліцыян

Філарэт

Філімон

Фларыян

Фоцій

Фядот

Фядул

Хадзей

Халімон

Харлам

Харытон

Хведар

Хвіліп

Хвядос

Хвядот

Хрол

Хрысанф

Хрыстафор

Хрысціян

Ягор

Якант

Якім

Якуб

Ялісей

Ямяльян

Ян

Януар

Яраполк

Яраслаў

Яронім

Ярэма

Яўген

Яўлампій

Яўсей

Яўстах

Яўхім

Яўціхій

Традиционные белорусские мужские имена

Алесь – лесной, защитник

Анастась – воскресший

Апонас – бессмертный

Базыль – царственный

Василь – царский, василек

Грынь

Дораш

Кастусь – постоянный

Лесь – лесной, защитник

Мікола – победитель

Міхась

Олесь – лесной, защитник

Панас – бессмертный

Стась – постоянно славный

Юрась – земледелец

Ялісей

Ян – милость Бога

Янусь

Ярмола

Ярома

Ясь – милость Бога

Белорусские фамилии

Влияние фамилии на судьбу человека

Удачные и неудачные фамилии

Распространенные и редкие фамилии

Необычные фамилии

Что важно в фамилии

Что люди хотят от фамилии

Смена фамилии. Выбор новой фамилии. Как новая фамилия повлияет на жизнь

Фамилия и программы рода

Астрология и нумерология фамилий

Энергия ФИО

Подбор и смена фамилии: ответы на вопросы

Наша новая книга «Энергия фамилий»

Эта книга может изменить вашу жизнь

Содержание книги. Как купить книгу…

Имена с энергией денег. Имя и деньги

Имена с сексуальной энергией

Имена с магической энергией

Книга «Энергия имени»

Содержание книги. Отрывок из книги. Как купить книгу…

Олег и Валентина Световид

Адрес нашей электронной почты: osvetovid@bk.ru

Мужские и женские имена с тематической энергией:

Мужские имена, которые помогают в бизнесе и притягивают деньги (для бизнеса и притяжения денег)

Женские имена для бизнеса, карьеры, денег и материального благополучия

Мужские имена с энергией власти и управления

Женские имена с энергией власти и управления

Мужские имена, которые помогают с противоположным полом (для отношений и любви с противоположным полом)

Женские имена, которые помогают с противоположным полом для отношений и любви с противоположным полом)

Мужские имена для творческих профессий

Женские имена для творческих профессий.

На момент написания и публикации каждой нашей статьи ничего подобного в свободном доступе в интернете нет. Любой наш информационный продукт является нашей интеллектуальной собственностью и охраняется Законом РФ.

Любое копирование наших материалов и публикация их в интернете или в других СМИ без указания нашего имени является нарушением авторского права и преследуется Законом РФ.

При перепечатке любых материалов сайта ссылка на авторов и сайт – Олег и Валентина Световид www.waylux.ru – обязательна.

Рейтинги популярности имён новорожденных в Минске и других городах Беларуси:

Официальные статистические данные отделов ЗАГС Республики Беларусь, достоверная аналитика, ранжированные списки самых популярных имён, редкие имена («штучные», «уникальные») – все самые свежие материалы по этой теме .

Фундаментальные справочники по белорусским именам:

1) Личные имена / Асабовыя імёны (см. «Русско-белорусский словарь») // Минск, Народная асвета, 1990, 224 с., ISBN 5-341-00474-4. Автор словаря Грабчиков Степан Митрофанович. Краткий параллельный словарь личных имён и отчеств (в русском и белорусском написании) приведен в конце книги (стр. 216-223). См. в формате pdf, 5 стр., 3 Мб.

2) «Слоўнік асабовых уласных імён» («Словарь личных собственных имён») // Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011, 240 стр., ISBN 978-985-6941-10-1 // автор Устинович Анна Константиновна (Усціновіч Анна Канстанцінаўна), кандидат филологических наук; научный редактор книги – Александр Александрович Лукашанец, доктор филологических наук, профессор, член-корр. Национальной академии наук Беларуси // текст в формате pdf, файл «весит» 40 Мб

3) «Беларуская антрапанімія» («Белорусская антропонимия»), в трёх томах, на белорусском языке. Автор – Бірыла Мікалай Васілевіч (Бирилло Николай Васильевич, 1923-1992), языковед, доктор филологических наук, академик Национальной академии наук Беларуси, работал в Институте языкознания имени Якуба Коласа:

— том 1. Уласныя імёны, імёны-мянушкі, імёны па бацьку, прозвішчы (Собственные имена, имена-прозвища, отчества, фамилии), Мінск: Навука і тэхніка, 1966 // см. текст pdf , 328 стр., 9 Мб

— том 3. Структура ўласных мужчынскіх імен (Структура собственных мужских имен), Мінск: Навука і тэхніка, 1982 // см. текст в формате pdf, 320 стр., 7 Мб , текст в формате DjVu, 9 Мб

Учебники по белорусской ономастике и антропонимии для вузов:

1) «Беларуская антрапанімія» («Белорусская антропонимия») // авторы: Г. М. Мезенка, Г. М. Дзеравяга, В. М. Ляшкевіч, Г. К. Семянькова (Кафедра белорусского языкознания). Учебное пособие для студентов-филологов, издание Витебского Гос. Университета имени П.М. Машерова, 2009, 254 стр., ISBN 978-985-517-127-0 // в конце книги приведен «Словарик терминов по ономастике» (Кароткі слоўнік анамастычных тэрмінаў) // текст в формате pdf, 2 Мб

2) «Размоўна-бытавыя формы мужчынскіх асабовых имён Брэстчыны» («Разговорно-бытовые формы мужских личных имен Брестской области») // автор Шумская І. А. // зб. артыкулаў «Беларуская анамастыка», Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа, рэд.: Бірыла М. В., Лемцюгова В. П. Мінск, «Навука і тэхніка», 1985, стр. 5-25 // текст в формате pdf, 2 Мб

3) «Беларускія уласныя імёны: беларуская антрапаніміка і тапаніміка». Дапаможнік для настаўнікаў («Белорусские личные имена: белорусская антропонимика и топонимика». Пособие для учителей) // автор Васіль Васільевіч Шур, доктор филологических наук, зав. каф. белорусского языкознания, Мозырский Гос. пед. ун-т им. И.П. Шамякина // Мінск, “Мастацкая літаратура”, 1998, 239 стр., ISBN 985-02-0164-9 // текст в формате pdf, 2 Мб

Соответствие имен в русском и белорусском языках

(на белорусской кириллице /кірыліца и белорусской латинице / беларуская лацінка, беларускі лацінскі алфавіт, белорусский латинский алфавит — латинка) найдете здесь:

— Беларуска-рускі слоўнік беларускіх асабовых імён на «Академике» http://dic.academic.ru/

— Русско-белорусский онлайн-словарь «Скарнік» http://www.skarnik.by/names (вот два примера представления информации на «Скарнике»: 1) Екатерина (по-русски), Кацярына (па-беларуску), Kaciaryna, Kasia (беларускай лацінкай), (разм. Каця, Кася, Катра; грэч.) — чыстая. Імя жаночае, 2) Болеслав (по-русски), Баляслаў (па-беларуску), Balasłaўǔ (беларускай лацінкай), (разм. Болесь; слав.) — болей слаўны за іншых. Імя мужчынскае.

— Слуцкий именослов (на русском и белорусском языках). См. на сайте «Наследие слуцкого края»

— «Беларускія імёны» (Дапаможнік для маладых бацькоў), автор Сымон Барыс // этот словарик интересен тем, что каждое имя – 506 мужских и 234 женских приведены как на белорусской кириллице, так и на белорусской латинице // размещено на сайте http://knihi.com/ «Беларуская Палічка. Электронная бібліятэка»

О транслитерации белорусских имён буквами латиницы (инструкция МИД),

Беларуская вiртуальная клавіятура on-line (несколько вариантов):

Какие имена носили в старину?

1) Какие имена были популярными у наших предков 100 лет назад? // Статья в газете “Астравецкая праўда” от 27.04.2013, в которой анализируется список прихожан католического костела в пос. Свирь под Минском, составленный в 1909 году // (на белор. яз.)

2) «Списокъ именъ мужескихъ и женскихъ, несходныхъ с именами русскаго языка» (1845) П. Шпілеўскага ў гісторыі беларускай анамастыкі // Прыгодзіч М.Р., Прыгодзіч А.А. (Пригодич Николай Григорьевич, Пригодич Елена Александровна, филологический факультет БГУ) // статья в книге «Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы», с. 28- 31, Изд-во Права і эканоміка, Мінск, 2008 // см. текст в формате pdf, 4 стр.

3) «Асабовы показальнік», т.е. список имён в книге о восстании 1863-1864 гг, размещенный на стр. 471-490: Зборнік дакументаў «Паўстанне 1863-1864 гадоў у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях: дакументы і матэрыялы Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі» / укладальнік канд. гістар. навук Дзмітрый Часлававіч Матвейчык; Нацыянальны гистарычны архіў Беларусі, 2014, 542 стр. // ISBN 978-985-709203-1 // см. текст в формате pdf, 23 стр.

4) «Імянны паказальнік» (список имён) в сборнике статей об Адаме Мицкевиче (на стр. 295-313): «Адам Міцкевіч і Беларусь» // Нацыянальны цэнтр імя Ф. Скарыны, Польскі Інстытут у Мінску, Беларускі Фонд Культуры // укладальнік Валянціна Грышкевіч, навуковыя рэдактары Мальдзіс Адам (Беларусь), Нягодзіш Томаш (Польша), Мінск, 1997, 320 с. // см. текст в формате pdf, 23 стр.

5) «Имена в белорусской истории» на сайте о всемирной истории http://www.istmira.com/

6) «Крыўска-Беларускі Іменнік». Эта статья была напечатана в журнале «Крывіч» (1923, № 6, стр. 34-43), который в те годы издавался в Каунасе (Литва). Автор – Вацлав Ластовский (Власт), белорусский писатель, историк, философ (1883-1938). Аўтар зьмяшчае вялікую табліцу зьменаў крывіцкіх імёнаў (іменьнік) // см. оригинальный текст в формате pdf, 2 Мб, 15 стр.; также в блоге «Этнаграфія Бларусі» /// Примечание: Кривичами в древности называли представителей восточно-славянских племен, чьими потомками являются современные белорусы (см. https://be.wikipedia.org/wiki/Крывічы)

Белорусский народный календарь

— дает хорошее представление о том, в каком виде большинство христианских имен еще в давние времена вошло в жизнь простого человека, белорусского крестьянина:

1) «Беларускі народны каляндар». Аўтар-укладальнік Алесь Лозка, Мінск, “Полымя”, 1993, 184 стр. // Электронная версия – на сайте «Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка» (Камунікат.org), 2010 г.

2) «Беларускі народны каляндар». Аўтар Васілевіч Уладзімір Аляксандравіч // в сборнике «Паэзія беларускага земляробчага календара» (стр. 554-612), АН БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, Мінск, 1992 // см. в формате pdf, 16 Мб, 66 стр., а также на сайте «Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы». Об авторе.

Материалы об именах других славянских народов

— об именах украинцев ;

— имена поляков, болгар, сербов, хорватов, черногорцев, словенцев, болгар, чехов — смотрите в этом разделе меню: Польша, Чехия, Сербия, … ;

— что касается русских имен, то им посвящено большинство разделов этого сайта.

На сайте «Тысяча имён» есть место и для альтернативных (необычных, очень спорных, но увлекательных) точек зрения на историю белорусских имен:

1) «Имена собственные в Великом княжестве Литовском». Виктор Верас, см. большую статью на сайте http://veras.jivebelarus.net/ («У истоков исторической правды»)

2) Почти 30 лет назад большой резонанс вызвала статья «Племя пяці родаў. Летапісная літва: сваяцтва і лёс» в газете «Літаратура і Мастацтва» (Мінск, 18 жніўня 1989, с. 12-15). Её автором был Иван Ласков (Ласкоў Іван, поэт, прозаик, переводчик, 1941-1994 гг, см. в Википедии на русском, на белорусском). В 2011 году в Вильнюсе вышла книга с тем же названием (с добавлением «кніга-пошук»), 285 стр., тираж 300 экз. Здесь — первая газетная статья (после неё идут материалы прессы тех лет), а здесь – несколько сокращенный вариант книги.

Церковные календари (святцы). Имена святых. Крёстные имёна. Именины

Белорусская православная церковь / Беларуская праваслаўная царква

Вначале одно важное замечание: БПЦ является подразделением Русской православной церкви на территории Республики Беларусь и имеет статус экзархата. Официальное её название «Белорусский экзархат Московского патриархата» (афіцыйная назва – Беларускі Экзархат Маскоўскага Патрыярхату). А это означает, что святцы (церковный календарь) и все святые угодники у православных людей России и Республики Беларусь – одни и те же. Приводим подборку самых интересных материалов по выбранной теме :

1) Алфавитный список православных святых на белорусском языке (“Звод імёнаў святых, якія шануюцца Праваслаўнай Царквой”), см. мужские имена, женские имена.

2) Православные святцы на белорусском языке (Беларускі праваслаўны царкоўны каляндар: “Месяцаслоў, Святцы, Імянінны каляндар), .

3) Православные святцы на русском языке (месяцеслов, именинный календарь) можно посмотреть здесь: мужские имена, женские имена.

4) Как выбрать имя ребенку при крещении. Статья священника Александра Богдана (Гродненская епархия Белорусской православной церкви, Свято-Петро-Павловский кафедральный собор, г. Волковыск), статья размещена на сайте Волковыск.by.

5) В общем списке православных святых отдельное место занимают белорусские святые. Собор Белорусских святых (слово «собор» в данном случае выводится от собирать, собрание, и имеет значение список, перечень) представлен на сайте паломнического отдела Белорусской Православной Церкви http://piligrim.by/, в православной интернет-энциклопедии «Древо» https://drevo-info.ru/, на сайте Свято-Петро-Павловского собора г. Минска http://sppsobor.by/ и Википедии http://www.wikiwand.com/be-x-old/Сабор_беларускіх_сьвятых. Для каждого святого установлен свой день памяти, а в 3-ю Неделю по Пятидесятнице ежегодно отмечается празднование сразу всех святых этого Собора (переходящее празднование с «плавающей» датой).

6) Другие материалы, связанные с выбором имени для крещения приведены в специальном разделе этого сайта, называющемся Крестное имя, именины.

Римско-католическая церковь в Белоруссии

1) Для начала – небольшая статья «Сколько святых в Католической Церкви?» на сайте www.katolik.ru

2) Ці абавязкова пры нараджэнні дзіцяці выбіраць імя паводле святых? См. ответ на сайте Catholicnews.by (анлайн-версія газеты Віцебскай дыяцэзіі “Каталіцкі Веснік”).

3) Как выбрать день Ангела, если в календаре нет имени, которое носишь? (см. на сайте газеты «Слова Жыцця», 1 мая 2016 г., кстати, день всех святых отмечается 1 ноября)

4) Імяніны на кожны дзень. Каляндар Рыма-Каталіцкай Царквы (этот именинный календарь ежегодно публикуется на сайте газеты «Слова Жыцця», её издателем является Гродненская диоцезия Римско-католической церкви),

5) Каталіцкія святыя – список католических святых в Википедии, на белорусском языке

https://be.wikipedia.org/wiki/Катэгорыя:Каталіцкія_святыя

6) Святыя – список святых на сайте Catholic.by (Рыма-Каталіцкі Касцёл у Беларусі), на белорусском языке http://catholic.by/2/liturgy/saints.html

7) Як выбраць імя дзіцяці + каталіцкі каляндар імёнаў – на сайте «Католік Гомель» katolik-gomel.by (календарь имён святых – на русском языке)

8) Святые католической церкви – на католическом-духовно-просветительском портале Slavorum Apostoli www.slavorum.ru (язык сайта – русский), святые в алфавитном порядке, по дате (день памяти)

9) Święci katoliccy – список католических святых в Википедии, на польском языке

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Święci_katoliccy

10) Kalendarium dzień po dniu – подробный и удобный календарь, здесь можно найти сведения о днях празднования католических именин https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarium_dzień_po_dniu, польск. яз.

11) Chronologiczny spis informacji o świętych i błogosławionych – календарный список святых, размещенный на сайте Конференции польских епископов http://www.brewiarz.katolik.pl/, польск. яз.

12) Разделы Calendar (Календарь) и Saints (Святые) на сайте Catholic Online (Inform. Inspire. Ignite). Язык сайта – английский. В разделе Saints возможен просмотр по алфавиту, по дням месяца, есть даже рейтинг популярности святых.

Белорусская Греко-католическая церковь

1) Літургічны каляндар БГКЦ. Имена святых Белорусской Греко-католической церкви (БГКЦ) лучше всего искать на сайте http://carkva-gazeta.by/ (Беларуская Грэка-каталіцкая газета “Царква”). На главной странице этого сайта (в верхней части экрана) найдите раздел ЛІТУРГІЧНЫ КАЛЯНДАР, а в нем – Каляндар на месяц (Студзень – Сьнежань); все даты указываются по новому стилю (паводле новага стылю). Информацию «на сегодня» смотрите на ссылке http://carkva-gazeta.by/calendar.php

2) На всякий случай приводим ссылки на церковный календарь Украинской Греко-Католической Церкви: http://news.ugcc.ua/calendar/ (офіційний сайт Української Греко-Католицької Церкви), http://www.saintjosaphat.org/kalendar/ (сайт Священичого Братства Святого Священномученика Йосафата, м. Львів)

Белорусская автокефальная православная церковь

Беларуская аўтакефальная праваслаўная царква

1) На сайте консистории этой церкви http://www.belapc.org/ представлены такие интересные документы, как «Белорусский православный церковный календарь на 2016 год» (Беларускі Праваслаўны Царкоўны каляндар на 2016 год), «Имена святых» ( Імёны сьвятых), «Святые белорусской земли» (Сьвятыя Беларускае зямлі)

2) Примечание. С 1944 года БАПЦ в эмиграции. Штаб-квартира находится в США (Нью-Йорк). Статьи об этой церкви в Википедии: на белорусском языке, на русском языке.

СМИ о белорусских именах. Серьезные и «легкие» статьи и видеоматериалы:

1) «Специфика белорусских имен». Гость студии «Дыяблог. Пра мову» (http://diablog.by) –доктор филологических наук В.В. Шур. См. видео на «Ютьюбе» (26 мин.), опубликовано 15.10.2015

2) «У модзе – двайныя і старажытныя імёны». Статья о ситуации с белорусскими именами, автор – директор Института языка и литературы НАН Беларуси профессор А.А. Лукашанец (см. на сайте газеты «Беларусь сегодня», 5.04.2008)

3) Иногда чтобы зарегистрировать имя ребенка требуется разрешение директора Института языкознания (о необычных именах). Статья на сайте «Белорусский партизан», 9.04.2009

4) «Зачем детей называют двойными именами?». Видео телеканала ОНТ, Минск (2 мин.), 15.06.2014

5) «Двойные имена у белорусских детей». Видео телеканала «Минск 24 ДОК» (1 мин.), 6.06.2014

6) «Самые популярные имена белорусов – Настя и Саша» (статья из «КП», 16.10.2014, Дарья Путейко)

7) «Необычные имена современных детей». Видео телеканала CTV.BY (3 мин.), 31.03.2013

8) «Редкие имена белорусских малышей – что выбирают родители?». Видео телеканала ОНТ, (3 мин.), 11.09.2014

Если вы находитесь в поиске имени для ребенка, не лишним будет покопаться в интернете, чтобы просмотреть списки выдающихся (выделяющихся) представителей белорусского народа:

100 знаменитых беларусов // Известные белорусы // Беларусь_на_летніх_Алімпійскіх_гульнях_2016 //

Беларусь на зімовых Алімпійскіх гульнях 2014 // Топ-100 самых влиятельных людей Беларуси //

ТОП 200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси // современные белорусские исполнители – певцы и музыканты // Беларускамоўныя паэты // Народныя паэты Беларусі // Паэты_Беларусі // Кампазітары Беларусі // Мастакі_Беларусі // Пісьменнікі Беларусі // Беларускія пісьменнікі (1917-1990) // Члены_Саюза_пісьменнікаў_СССР // Постаці беларускай навукі // Спевакі_і_спявачкі_Беларусі // Оперныя спевакі і спявачкі Беларусі // Народные артисты Белорусской ССР // Заслуженные артисты Белорусской ССР // Собор Белорусских святых // Сабор_беларускіх_сьвятых //

Имена в белорусской истории //

===============================================

Уважаемые читатели!

— Если вы заметили какие-либо ошибки на этом сайте, пожалуйста сообщите. – Исправлю обязательно.

— Если вы что-то долго искали, но сумели найти только здесь, напишите об этом пару слов. – Будет приятно узнать, что сумел вам помочь, и трудился не зря.

Ваш Евгений Васильев. Пишите мне по адресу: book1000names@gmail.com

>🇧🇾 Белорусские имена

Происхождение белорусских имён

📜 Белорусские имена относятся к группе восточнославянских имен, они похожи на русские и украинские имена.

📜 Современные белорусские имена делятся на несколько групп:

 • славянские имена (белорусские, русские, украинские, польские и др.)
 • имена из церковного календаря (связанные с религиозной традицией)
 • европейские имена.

📜 В современном белорусском паспорте имя, отчество и фамилия записываются на двух языках. Белорусские и русские имена заменяются соответствующими аналогами: Аляксей – Алексей.
Написание белорусских имен передает особенности белорусского произношения.

📜 Белорусский алфавит использует те же символы, что и русский, однако имеются отличия:

 • для обозначения звука “и” используется буква і
 • буква ў обозначает звук, близкий к английскому w
 • вместо твердого знака используется ’.

Мирский замок в Беларуси

Популярные белорусские имена

Ниже приведен список самых популярных белорусских имен, разделенных на группы: мужские и женские. При оценке популярности имени использовались открытые данные по именам новорожденных за 1990-2018 годы, статистические данные по жителям крупнейших городов, а также статистика поисковых систем и социальных сетей.

♀️ Популярные белорусские имена для девочек

Алёна, Алеся, Аляксандра, Анастасія, Анна, Валерыя, Валянціна, Варвара, Вера, Вераніка, Вікторыя, Віялета, Вольга, Ганна, Гелена, Дар’я, Ева, Елізавета, Іна, Ірына, Крысціна, Ксенія, Ларыса, Марына, Марыя, Настасся, Наталля, Олеся, Святлана, Яна, Яўлампія

♂️ Популярные белорусские имена для мальчиков

Аляксандр, Аляксей, Андрэй, Артур, Арцём, Барыс, Вадзім, Валерый, Валянцін, Васіль, Віктар, Віталь, Вячаслаў, Даніла, Дзмітрый, Іван, Ігар, Ілья, Кірыл, Леанід, Максім, Мікалай, Міраслаў, Міхаіл, Міхась, Павел, Пётр, Руслан, Станіслаў, Стась, Сцяпан, Усевалад, Фёдар, Ян, Ясь, Яўген

Популярные белорусские имена

Белорусские имена по алфавиту

Ниже приведен полный список белорусских имён, сгруппированных в алфавитном порядке.

♀️ Белорусские имена для девочек

А

Агапа, Аглаіда, Агнія, Агрыпіна, Ада, Адэлаіда, Акіліна, Аксіння, Алёна, Алеся, Алімпіяда, Аліна, Аліса, Алла, Альбіна, Альжбета, Аляксандра, Анастасія, Ангеліна, Анжэла, Анжэліка, Анісся, Анна, Антаніна, Антонія, Анфіса, Арына, Арыядна, Аўгіння, Аўгуста, Аўгусціна, Аўдоцця

Б

Багдана, Баляслава, Барбара, Браніслава

В

Валерыя, Валянціна, Ванда, Варвара, Васіліна, Васіліса, Вера, Вераніка, Віктарына, Вікторыя, Віялета, Вольга, Вульяна

Г

Галіна, Ганна, Гардзіслава, Гелена, Глафіра, Глікерыя, Гражына, Грыпіна

Д

Дамініка, Данута, Дарафея, Дар’я, Дзiана, Домна

Е

Ева, Елізавета, Еўдакія, Еўпраксія, Еўфрасіння

Ж

Жана

З

Зінаіда, Зіновія, Зоя

И

Іна, Ірына

К

Казіміра, Калерыя, Каміла, Канстанцыя, Караліна, Кацярына, Кіра, Клара, Клаўдзія, Крысціна, Ксенія

Л

Ларыса, Леся, Лідзія, Ліна, Лукер’я, Любоў, Людвіка, Людміла

М

Магда, Магдалена, Макрына, Малання, Маргарыта, Маркела, Марта, Марціна, Марына, Марыя, Мар’яна, Матрона, Маўра, Мелентина, Мечыслава, Міраслава, Міхаліна

Н

Настасся, Наталля, Ніка, Ніна, Нона

О

Олеся

П

Паліна, Параскева, Паўла, Паўліна, Пелагея, Праскоўя, Прузына, Пульхерыя

Р

Рагнеда, Рада, Радаслава, Раіна, Раіса, Ружа, Ружана, Руфіна

С

Сафія, Святлана, Серафіма, Станіслава, Стэфанія, Сузана, Сцяпаніда

Т

Тадора, Таісія, Тамара, Таццяна, Тэкля, Тэрэза

У

Улада, Уладзіслава, Ульяна, Усціння

Ф

Фаіна, Фаціння, Фларыяна, Фядора, Фядосся, Фяўроння

Х

Харыціна, Хвядора, Хвядосся, Хрысціна

Я

Ядвіга, Яна, Яніна, Ярина, Ярміла, Ярына, Яся, Яўгенія, Яўлампія, Яўхімія

♂️ Белорусские имена для мальчиков

А

Абакум, Аверкій, Авяр’ян, Агапон, Адам, Адрыян, Азар, Алесь, Алізар, Альберт, Альгерд, Аляксандр, Аляксей, Амвросій, Амос, Амяльян, Анань, Анастас, Анастась, Анатоль, Андронік, Андрэй, Анікей, Анісім, Анісь, Антанін, Антон, Анупрэй, Анціп, Апалінар, Апанас, Апонас, Аркадзь, Арон, Арсень, Артур, Архіп, Арцём, Арэст, Астап, Аўгуст, Аўгусцін, Аўдакім, Аўдзей, Аўксенцій, Аўлас, Аўрэль, Аўсей, Ахрэм

Б

Багдан, Багуслаў, Базыль, Баляслаў, Баніфацый, Барыс, Барыслаў, Баўтрамей, Бенедыкт, Бернард, Бернардын, Браніслаў, Брачыслаў

В

Вавіла, Вадзім, Валерый, Валянцін, Ваніфат, Варлам, Варфаламей, Василь, Васіль, Вацлаў, Веніямін, Венядзікт, Віктар, Віктарын, Вісарыён, Віт, Віталь, Вітаўт, Восіп, Вышаслаў, Вячаслаў

Г

Галакціён, Гарасім, Гардзей, Гардзіслаў, Генадзь, Генрык, Георгій, Геранім, Гервась, Герман, Гіпаліт, Глеб, Грыгор, Грынь, Гурый

Д

Давыд, Далмат, Дамінік, Данат, Даніла, Дарафей, Дасіфей, Даўмонт, Дзмітрый, Дзям’ян, Дзямід, Дзяніс, Дораш

Е

Елізар, Елісей, Емяльян, Ерамей, Еранім, Ерафей, Еўдакім

З

Засім, Захар, Зіновій, Зыгмунт, Зянон

И

Іван, Ігар, Ігнат, Ізяслаў, Іларыён, Іларый, Ілья, Інакент, Іпаліт, Ірыней, Ісай, Ісак

К

Казімір, Калінік, Калістрат, Каміл, Кандрат, Канстанцін, Карп, Кастусь, Касьян, Кашпар, Кіпрыян, Кір, Кірык, Кірыл, Клаўдзій, Клім, Конан, Крысціян, Крыштаф, Ксавер, Ксенафонт, Кузьма, Купрыян

Л

Лазар, Лаўрын, Леанард, Леанід, Лесь, Леў, Лук’ян, Лука, Людвік, Лявон

М

Мадэст, Майсей, Макар, Максім, Максімільян, Мануіл, Марк, Маркел, Маркіян, Мар’ян, Мечыслаў, Мікалай, Мікіта, Мікола, Міраслаў, Мірон, Мітрафан, Міхаіл, Міхась, Міхей, Мсціслаў, Мялент, Мяфодзій

Н

Навум, Назар, Нестар, Нікадым, Нікан, Ніканор, Ніл, Нічыпар

О

Олесь

П

Павел, Палікарп, Памфіл, Панас, Панкрат, Панцеляймон, Парфен, Парфір, Патап, Пафнуцій, Пахом, Пётр, Піліп, Піман, Піцірым, Платон, Пракоп, Пратас, Прохар, Пятро

Р

Рагвалод, Радаслаў, Радзівон, Радзім, Раман, Расціслаў, Рафал, Роберт, Руслан, Руф, Рыгор, Рышард

С

Сава, Савацей, Саламон, Самсон, Сахрон, Свірыд, Святаполк, Святаслаў, Севасцян, Северыян, Севярын, Серафім, Сідар, Сіла, Сільван, Сільвестр, Спірыдон, Станіслаў, Стась, Сцяпан, Сымон, Сявір, Сяргей

Т

Тадзей, Тарас, Теактыст, Тодар, Трыфан

У

Уладзімір, Уладзіслаў, Улас, Ульян, Урбан, Усевалад, Усцін, Усяслаў

Ф

Фабіян, Фадзей, Фама, Фаўст, Фаўстын, Феакціст, Феафан, Феафіл, Фёдар, Фелікс, Феліцыян, Філарэт, Філімон, Фларыян, Фоцій, Фядот, Фядул

Х

Хадзей, Халімон, Харлам, Харытон, Хведар, Хвіліп, Хвядос, Хвядот, Хрол, Хрысанф, Хрыстафор, Хрысціян

Ю

Юрась

Я

Ягор, Якант, Якім, Якуб, Ялісей, Ямяльян, Ян, Януар, Янусь, Яраполк, Яраслаў, Ярмола, Ярома, Яронім, Ярэма, Ясь, Яўген, Яўлампій, Яўсей, Яўстах, Яўхім, Яўціхій

Красивые белорусские имена для мальчиков

21 ноября 2019 в 14:51

В вашей семье родился мальчик, и вы хотите подарить ему белорусское имя? В это случае вам поможет именослов, где собраны многие яркие белорусские имена мальчиков. Нужно отметить, что большинство белорусских имен относятся к восточнославянским именам, они даже чем-то похожи на украинские и русские имена. Современный белорусский именослов составлен на основе славянских имен (в котором очень много белорусских, русских, украинских и польских имен). Кроме этого в белорусском именослове есть европейские имена и имена из церковного календаря.

Выбирая красивые белорусские имена мальчиков, помните, что значение имени играет важную роль. То есть наречете имя мальчика, таким и будет его жизнь. Поэтому подбирайте имен очень тщательно, попробуйте составить список имен, а потом постепенно можно будет сократить этот список до одного, проверяя каждое имя на значение, созвучность с фамилией и отчеством. Также при выборе имени для мальчика обратите внимание на время года, зимние дети бывают несколько суровыми и наоборот, летние дети очень наивными.

Чтобы усилить или смягчить те или иные качества характера младенца следует выбирать соответствующие по значению имена. Мы надеемся, что нижеследующий список белорусских имен мальчиков поможет вам определиться с именем для вашего сына.

Список белорусских имен для мальчиков и их значения:

На букву А

 • Аврам – отец народов
 • Агап – любимый
 • Агапон – добродетельный
 • Агей – торжественный
 • Адамусь – человек
 • Аким – Бог воздвигнет
 • Аксентий – возрастающий
 • Алисей – благородный
 • Альгерд – святой
 • Анатолий – восток
 • Андрей – мужественный
 • Андрик – мужественный
 • Андроник – победитель мужей
 • Анис – близкий друг
 • Антип – упорный
 • Антоник – вступающий в бой
 • Апанас – бессмертный
 • Артем – невредимый
 • Астап – твердостоящий
 • Астафий – устойчивый

На букву Б

 • Бенедикт – благословенный
 • Богуслав – воздающий славу Богу
 • Борислав – обретающий славу в борьбе
 • Братислав – брат славы
 • Будимир – пробуждающий мир

На букву В

 • Валерий – быть здоровым
 • Вацлав – великая слава
 • Виктор – победитель
 • Влас – вялый
 • Володар – владеющий
 • Всеслав – великодушный
 • Вячеслав – более славный

На букву Г

 • Гаврик – моя мощь
 • Гапей – любимый
 • Генусь – благородный
 • Глеб – любимец богов
 • Гремислав – прославленный

На букву Д

 • Данилей – судья от Бога
 • Демиан – покоритель
 • Дмитрий – земледелец
 • Добромил – добрый и милый
 • Доброслав – добрая слава
 • Доминик – принадлежащий Господу
 • Дорофей – дар Бога

На букву З

 • Здеслав – здесь славный
 • Зосим – жизнеспособный

На букву И

 • Иаким – ставленник Божий
 • Игнат – огненный
 • Изяслав – добывший славу
 • Илья – сила Божья
 • Иосиф – Бог да воздаст
 • Иполит – распрягающий коней
 • Исай – спасение

На букву К

 • Казимир – обнародовать мир
 • Калист – прекраснейший
 • Карл – смелый
 • Кирил – господин
 • Кирила – господин
 • Клавдий – хромающий
 • Клим – кроткий
 • Константин – стойкий
 • Корнил – рог
 • Куприян – житель Кипра

На букву Л

 • Лаврик – торжество
 • Ладимир – несущий мир
 • Ладислав – хорошая слава
 • Лаурен – победитель
 • Лаурин – победитель
 • Лукаш – свет

На букву М

 • Макей – насмешник
 • Максим – величайший
 • Малах – ангел
 • Мануил – определение божие
 • Марик – воинственный
 • Марк – молоток
 • Марусь – горький
 • Матвей – дар Бога
 • Мелентий – заботливый
 • Мечеслав – прославляющий меч
 • Микандра – победоносный мужчина
 • Миклаш – сильный как народ
 • Микола – победитель народов
 • Микула – победа людей
 • Милослав – Любовь и слава
 • Мирон – мирра
 • Митрофан – матерью явленный
 • Михал – кто подобен Богу
 • Мстислав – славный мститель

На букву Н

 • Настас – возрожденный
 • Наум – утешающий
 • Никадим – побеждающий народ
 • Николай – победитель народов

На букву О

 • Осип – Бог да воздаст
 • Остап – устойчивый

На букву П

 • Пантелей – всемилостивый
 • Прокоп – обнаженный меч

На букву Р

 • Радим – борец за мир
 • Рогволод – мудрый правитель
 • Ромусь – римский
 • Ростик – растущий

На букву С

 • Сазон – здравомыслящий
 • Самось – Бог услышал
 • Свирид – надежный
 • Сергей – высокочтимый
 • Сидор – дар Исиды
 • Симон – слушающий
 • Стас – Стань славным
 • Стах – устойчивый
 • Сысой – беломраморный

На букву Т

 • Тадеуш – достойный похвалы
 • Тарас – бунтовщик
 • Тефан – венец
 • Трофим – кормилец

На букву У, Ф

 • Урбан – городской
 • Фабиян – принадлежащий Фабию
 • Фёдор – дарованный Богом
 • Фрол – цветок

На букву Х, Ц

 • Хведар – Божий дар
 • Хвядот – богоданный
 • Цимон – слушающий

На букву Ю

 • Юзик – порядок
 • Юлиян – кудрявый
 • Юрка – земледелец

На букву Я

 • Яким – благодушный
 • Якуш – следующий по пятам
 • Яник – Бог добрый
 • Януш – Бог помилует
 • Яраш – согласие
 • Яромир – солнечный мир
 • Ясень – ясный
 • Яуген – благородных кровей

Мужские Имена

Большинство белорусских мужских имен относятся к группе восточнославянских имен и во многом схожи с украинскими, польскими и русскими именами по своему значению.

Современные белорусские имена можно разделить на несколько групп:

— имена церковного календаря,
— славянские имена,
— европейские имена.

Белорусский алфавит очень похож на русский, поскольку большинство букв совпадают, как по написанию, так и по звучанию, однако имеются некоторые различия. В белорусском алфавите не используются И, Щ и Ъ, но добавлены буквы І и Ў

— буква ( і ), соразмерна с русской ( и ),
— буква ( ў ) обозначает звук, близкий к английскому ( w ),
— знак апострофа ( ’ ) применяется вместо используемого в русском алфавите твердого знака.

Написание белорусских имен передает все особенности белорусского произношения, например русское имя Денис, будет выглядеть как Дзяніс, Алексей — Аляксей, Борис — Барыс и так далее.

Белорусские мужские имена — Беларускія мужчынскія імёны

Белорусские мужские имена на букву А

Адам Абакум Азар Аверкій Алесь Агапон Авяр’ян Адрыян Альгерд Алізар Аляксандр Альберт Аляксей Амяльян Амвросій Анікей Амос Антанін Андрэй Анупрэй Анань Анісім Анастас Антон Анісь Анатоль Анціп Андронік Апалінар Апанас Аўдакім Аркадзь Аўгуст Арцём Арон Астап Арэст Арсень Архіп Артур Аўгусцін Ахрэм Аўлас Аўдзей Аўрэль Аўксенцій Аўсей

Белорусские мужские имена на букву Б

Багдан Барыс Баніфацый Баляслаў Баўтрамей Багуслаў Базыль Барыслаў Бернард Брачыслаў Бернардын Бенедыкт Браніслаў

Белорусские мужские имена на букву В

Вавіла Вадзім Варлам Васіль Валерый Варфаламей Валянцін Вацлаў Ваніфат Веніямін Віктар Вісарыён Віктарын Венядзікт Віт Вітаўт Віталь Восіп Вячаслаў Вышаслаў

Белорусские мужские имена на букву Г

Гардзей Гарасім Галакціён Генадзь Гардзіслаў Генрык Глеб Герман Георгій Гурый Гіпаліт
Геранім Грыгор Гервась

Белорусские мужские имена на букву Д

Давыд Далмат Даніла Данат Дамінік Даўмонт Дарафей Дзямід Дзям’ян Дасіфей Дзяніс Дзмітрый

Белорусские мужские имена на букву Е

Елісей Елізар Ерамей Ерафей Еўдакім Емяльян Еранім

Белорусские мужские имена на букву З

Захар Зіновій Засім Зянон Зыгмунт

Белорусские мужские имена на букву I

Іван Ігнат Ілья Ісак Ігар Ісай Ізяслаў Інакент Іларыён Іпаліт Іларый Ірыней

Белорусские мужские имена на букву К

Кандрат Казімір Карп Калінік Кашпар Касьян Кастусь Калістрат Кіпрыян Каміл Кір Канстанцін Кірык Клім Клаўдзій Кірыл Крысціян Конан Ксенафонт Кузьма Ксавер Крыштаф
Купрыян

Белорусские мужские имена на букву Л

Лазар Леанід Леў Лаўрын Леанард Лявон Лука Лук’ян Людвік

Белорусские мужские имена на букву М

Макар Мірон Максімільян Максім Мануіл Майсей Марк Мадэст Мікіта Маркіян Мар’ян Маркел Міраслаў Мечыслаў Мсціслаў Мікалай Мітрафан Міхей Міхаіл Мяфодзій Мялент

Белорусские мужские имена на букву Н

Назар Нестар Навум Нікан Ніл Ніканор Нікадым Нічыпар

Белорусские мужские имена на букву П

Павел Панкрат Парфен Панцеляймон Парфір Палікарп Патап Пахом Памфіл Пётр Піман
Піцірым Піліп Пафнуцій Пракоп Прохар Пратас Платон Пятро

Белорусские мужские имена на букву Р

Рагвалод Радзівон Радаслаў Роберт Рафал Расціслаў Раман Руслан Руф Рышард Радзім Рыгор

Белорусские мужские имена на букву С

Сава Савацей Сахрон Свірыд Саламон Сіла Самсон Святаполк Святаслаў Севярын Севасцян Серафім Северыян Сільван Сільвестр Спірыдон Сідар Сцяпан Станіслаў Сымон Сяргей Сявір

Белорусские мужские имена на букву Т

Тодар Тарас Тадзей Теактыст Трыфан

Белорусские мужские имена на букву У

Ульян Уладзімір Усцін Уладзіслаў Урбан Усевалад Улас Усяслаў

Белорусские мужские имена на букву Ф

Фама Фабіян Фларыян Фадзей Фаўстын Фаўст Фёдар Феафіл Феакціст Феафан Феліцыян Філарэт Філімон Фелікс Фоцій Фядул Фядот

Белорусские мужские имена на букву Х

Харытон Хрол Харлам Хадзей Халімон Хвіліп Хвядос Хведар Хвядот Хрысанф Хрысціян Хрыстафор

Белорусские мужские имена на букву Я

Ян Якуб Ягор Якант Якім Яраслаў Ялісей Ямяльян Януар Яронім Яўстах Ярэма Яўлампій Яўсей Яўген Яўхім Яўціхій Яраполк

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *